اندازه‌گیری دقیق ابعادی

مزیت تلرانس‌ های هندسی (GD&T) نسبت به تلرانس های حدی چیست؟

تلرانس‌ های هندسی

مزیت تلرانس‌ های هندسی (GD&T) نسبت به تلرانس های حدی چیست؟

نیاز به کیفیت در ساخت بسیار مهم است و بسیار مهم است که هدف طراحی و عملکرد یک قطعه به وضوح بین تیم های طراحی، تولید و بازرسی به اشتراک گذاشته شود. با این حال، قطعات ساخته شده همیشه با مدل اصلی CAD، به دلیل تغییرات در فرآیند تولید، متفاوت است. بنابراین چگونه سازندگان انحراف‌های  قطعات را کنترل می‌کنند و در عین حال به سطح کیفی لازم دست می‌یابند؟ پاسخ، تلرانس‏ های ابعادی و هندسی (GD&T) است  و نتیجه، بهبود ارتباط‌ها و کیفیت است!

به زبان ساده، GD&T سیستمی‌ برای برقراری ارتباط بین مهندسی و تولید است. این زبان نمادها و استانداردهایی است، که هدف از طراحی قطعه و حدود مجاز انحراف‌های آن را بیان می‌کند. GD&T ابعاد قطعه و همچنین مکان، اندازه، شکل و جهت هر ویژگی قطعه را تعریف می‌کند. GD&T عملکرد قطعه و نحوه تعامل آن با قطعه‌های را در نظر می‌گیرد.

GD&T در نقشه‌های مهندسی و در مدل‌های کامپیوتری استفاده می‌شود تا به تیم سازنده و تجهیزات ارتباط برقرار کند که چه سطحی از دقت و دقت برای یک قطعه معین مورد نیاز است. سیستم GD&T قوانین و استانداردهایی را در سراسر جهان ایجاد کرده است. استانداردی که توسط بسیاری از شرکت‌ها در سراسر جهان استفاده می‌شود. نقشه های مهندسی از زبان GD&T برای تعیین حداقل و حداکثر تغییرات یا تلورانس‌های قابل قبول ساخت استفاده می‌کنند.

 

پنج مزیت GD&T

  1. صرفه جویی در پول

 GD&T با ایجاد تلورانس های مناسب که تولید را به حداکثر می‌رساند، دقت طراحی را افزایش می‌دهد. برای بسیاری از پروژه‌ها، این فرآیند آزادی تلرانس اضافی را فراهم می‌کند که باعث کاهش هزینه می‌شود.

  1. اطمینان از الزامات ابعادی و تلرانس

با بیان صریح تمام الزامات طراحی، GD&T برآورده شدن دقیق تمام مشخصات ابعادی را تضمین می‌کند.

  1. کمک به روش‌های طراحی دیجیتال

داده‌های واضح و مختصر GD&T به راحتی با برنامه‌های طراحی دیجیتال، از جمله فایل‌های 2 بعدی و سه بعدی CAD سازگار است.

  1. ارائه یکنواختی و راحتی

GD&T به عنوان یک زبان منفرد و سازگار، حدس و گمان و تفسیر را کاهش می‌دهد و در عین حال از اصول ثابت در طراحی و ساخت اطمینان می‌دهد.

  1. ارتباط دقیق

طراحی های پیچیده امروزی دقیق ترین و قابل اعتمادترین ارتباط‌ها را می طلبد. GD&T طراحان، تولیدکنندگان و بازرسان را قادر می سازد تا به وضوح با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و در زمان صرفه جویی کنند و فرآیند را کارآمدتر کنند.

بازگشت به لیست