اندازه‌گیری دقیق ابعادی

ماشین اندازه‌ گیری مختصات CMM چیست و چه کاربردی دارد؟

اندازه‌ گیری مختصات CMM

 

ماشین اندازه‌ گیری مختصات CMM چیست و چه کاربردی دارد؟

دستگاه CMM (Coordinate Measuring Machine) یک دستگاه اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری دقیق اجسام سه بعدی با دقت میکرون استفاده می‌شود. این دستگاه با استفاده از سنسورهای خاص و نرم‌افزار مربوطه، قادر به اندازه‌گیری ابعاد، شکل و موقعیت قطعات مختلف با دقت بالا است. همچنین قابلیت بررسی تطابق قطعات با طرح‌های مشخص شده را نیز دارد. این دستگاه در صنایع مختلف مانند خودروسازی، هوافضا، الکترونیک و پزشکی استفاده می‌شود.

ماشین اندازه‌ گیری مختصات CMM دارای یک سنسور تماسی است که موقعیت یک نقطه را در فضا حس می‌کند و آن را نسبت به یک موقعیت مرجع سه بعدی اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین وقتی نوک سنسور سطح قطعه را لمس می‌کند، سیستم آن موقعیت نقاط تماس را اندازه‌گیری می‌کند و با استفاده از آن مجموعه نقاط، شکل قطعه کار را با دقت میکرون مشخص می‌کند.

مجموعه نقاط  اندازه‌برداری شده امکان کنترل کیفی قطعات، بررسی مطابقت قطعه با نقشه و تلرانس‌های آن و همچنین مهندسی معکوس قطعات را فراهم می‌کند.

جهت مهندسی معکوس قطعه ها از مجموع نقاط اندازه‌برداری شده امکان ایجاد فایل CAD و نقشه قطعات فراهم می‌شود.

 

بازگشت به لیست